ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙
 - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยสามัญครั้งที่๑/๒๕๕๙
 - เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ ครั้งที่๒/๒๕๕๙
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,  081-9550455 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology