ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕ู๖o
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕ู๖o
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ สมัยที่๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕ู๖o
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,  081-9550455 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology