โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวสังวาลย์ นินพุดซา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร 087 082 7782
 
นางสาวสุนทรี ศรีอภัย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย
เบอร์โทร.0656026496
 
นางนฤมล ภักดีพุดซา
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย
เบอร์โทร.0940301767
 
นางสาวแก้วใจ อินใหญ่
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
เบอร์โทร.0844602708
 
นางสาววิชุดา ทรัพย์สมบัติ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย
เบอร์โทร.0908369264
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology