จดหมายข่าว อบต.บึงอ้อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อัพเดทเมื่อ : 22-12-2020 13:52:42


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology