การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

คนไร้ที่พึ่งตำบลบึงอ้อ ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา รายละ 3,000 บาท

อัพเดทเมื่อ : 20-03-2020 09:03:55


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology