กิจกรรมรณรงค์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน และสถานที่ทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะในชุมชน โดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ทำการคัดแยกขยะ ตามประเภทของขยะ ก่อนนำมาทิ้ง 

และรณรงค์จัดกิจกรรม ลดใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมในสถานที่ทำงานโดยเด็ดขาด 

อัพเดทเมื่อ : 05-07-2021 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology