กิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับการวิธีการป้องกันตนเอง ในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถขยะ

สำนักงานปลัด งานสาธารณสุข ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองระหว่างการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
และกำชับวิธีการป้องกันตนเองให้แก่พนักงานประจำรถขยะทุกคน 

อัพเดทเมื่อ : 09-08-2021 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology