อบต.บึงอ้อ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

อบต.บึงอ้อ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำให้เกิด รู้ รัก สามัคคี

และเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน

อัพเดทเมื่อ : 20-01-2014 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology