นายก อบต.บึงอ้อ ห่วงใยผู้พิการ

นายมานพ  ปลอดสันเทียะ นายก อบต.บึงอ้อ พรัอมคณะ

มอบรถเข็นให้ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถเข็นจาก อบจ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 23-01-2014 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology