อบต.บึงอ้อ ประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก

อบต.บึงอ้อ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออก

ได้รับความร่วมมือจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชนและ อสม.

ร.ท.วสันต์  สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ประชาชนในพื้นที่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก

อัพเดทเมื่อ : 24-01-2014 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology