ตำบลบึงอ้อ จัดเวทีการนำเสนอข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ ปี ๒๕๕๘

Type Text Here.

ตำบลบึงอ้อ ได้จัดเวทีรับรองข้อมูลของการจัดเก็บ จปฐ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงอ้อ

อัพเดทเมื่อ : 30-04-2015 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology