โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายอานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร.0894252003
 
 
นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย
นายช่างโยธาอาวุโส
เบอร์โทร.0819777299
 
 
นายเลอสรรค์ สันทัด
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เบอร์โทร.0870956318
 
นายวิทยา รำพันดุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร.0981046849
 
นายธีรวัฒน์ กลจังหรีด
ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์โทร.0926699211
 
นายสิงห์ทอง นามจันทึก
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร.0986993768
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
หมู่9 บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 - 229998-9 ,FAX : 044 - 229999  
E-mail:6301903@thailocaladmin.go.th,admin@bungor.go.th,buengor.sao@gmail.com,saraban@bungor.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology